default-logo

Lễ hội Gầu Tào gắn với phát triển kinh tế du lịch ở Hòa Bình

Lễ hội Gầu Tào gắn với phát triển kinh tế du lịch ở Hòa Bình Ngày 4/1, hai xã Hang Kia và Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) phối hợp tổ chức khai mạc Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông năm 2020. Đây là hoạt động truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông vào dịp mừng Đản...